YEAR S. PRESIDENT S. SECRETARY
1990   T. G. KANADE
1991 A. R. GODBOLE T. G. KANADE
1992 V. N. INGALE

T. G. KANADE

1993 S. V. GULVANI N. M. SURYAVANSHI
1994 M. N. JOSHI N. M. SURYAVANSHI
1995 J. S. PATEL N. M. SURYAVANSHI
1996 M. M. KARWA GAUTAM KOPIKAR
1997 M. R. LOKESHWAR GAUTAM KOPIKAR
1998 J. R. NAVRANGE GAUTAM KOPIKAR
1999 S. S. KASHYAPE PRAVIN BHAMBRI
2000 YASHWANT PATIL PRAVIN BHAMBRI
2001 P. S. PATIL RAJENDRA KULKARNI
2002 P. S. MORALKAR RAJENDRA KULKARNI
2003 ROHIT AGRAWAL BABULAL AGRAWAL
2004 YOGESH ACHARYA BABULAL AGRAWAL
2005 VIJAY YEOLE C. K. SURVASE
2006 GANESH BOOB C. K. SURVASE
2007 V. S. YAJURVEDI KEDAR MALWATKAR
2008 DATTA KADAM KEDAR MALWATKAR
2009 JAYANT GAYAKWAD R. D. PATIL
2010 JAGDISH DHEKANE R. D. PATIL
2011 ASHOK CHOUGHULE SHYAM CHOUDHARY
2012 KEDAR MALWATKAR SHYAM CHOUDHARY
2013 UPENDRA KINJAWADEKAR VAIBHAV PUSTAKE