President

Dr.Jayant-Pandharikar


Vice – President

Dr. Rajesh Boob


Secretary General

Dr. Sadachar Ujalambkar

 


Treasurer

Dr. Amol Pawar


Joint Secretary

Dr. Vinayak Patil


IPP

Dr. Sanjay Ghorpade

 


CIAP President

Dr. Bakul Parekh


CIAP President Elect 2021

Dr. Piyush Gupta


HSG CIAP 2020-21

Dr. G. V. Basavraj

 

EXECUTIVE BOARD MEMBER

Dr. Sanjay Joshi

Dr. Bela Verma

Dr. Minhaj Shaikh

Dr. Ravindra Bhelonde 

Dr. Nikhil Pathak

Dr. Sagar Wagh

Dr. Shilpa Dudhgaokr

Dr. Deepa Phikre

 

 

Vice President CIAP(West Zone) 

Dr. Chandrashekar S. Dabhadkar

 

 

Executive board members CIAP

Dr. Mahesh Mohite

Dr. Jayant Joshi

Dr. Prashant Jadhav

Dr. Premanand Adankar

Dr. Anil Raut

 

Joint Secretary Admin CIAP

Dr. Sameer Dalwai

Treasurer CIAP

Dr. Purna Kurkure

Editor :

Dr. Sandeep Dankhede