YEAR PRESIDENT SECRETARY
1990 DR. DR. T. G. KANADE
1991 DR. A. R. GODBOLE DR. T. G. KANADE
1992 DR. V. N. INGALE DR. T. G. KANADE
1993 DR. S. V. GULVANI DR. N. M. SURYAVANSHI
1994 DR. M. N. JOSHI DR. N. M. SURYAVANSHI
1995 DR. J. S. PATEL DR. N. M. SURYAVANSHI
1996 DR. M. M. KARWA DR. GAUTAM KOPIKAR
1997 DR. M. R. LOKESHWAR DR. GAUTAM KOPIKAR
1998 DR. J. R. NAVRANGE DR. GAUTAM KOPIKAR
1999 DR. S. S. KASHYAPE DR. PRAVIN BHAMBRI
2000 DR. YASHWANT PATIL DR. PRAVIN BHAMBRI
2001 DR. P. S. PATIL DR. RAJENDRA KULKARNI
2002 DR. P. S. MORALKAR DR. RAJENDRA KULKARNI
2003 DR. ROHIT AGRAWAL DR. BABULAL AGRAWAL
2004 DR. YOGESH ACHARYA DR. BABULAL AGRAWAL
2005 DR. VIJAY YEOLE DR. C. K. SURVASE
2006 DR. GANESH BOOB DR. C. K. SURVASE
2007 DR. V. S. YAJURVEDI DR. KEDAR MALWATKAR
2008 DR. DATTA KADAM DR.KEDAR MALWATKAR
2009 DR. JAYANT GAYAKWAD DR. R. D. PATIL
2010 DR. JAGDISH DHEKANE DR. R. D. PATIL
2011 DR. ASHOK CHOUGHULE DR. SHYAM CHOUDHARY
2012 DR. KEDAR MALWATKAR DR. SHYAM CHOUDHARY
2013 DR. UPENDRA KINJAWADEKAR DR. VAIBHAV PUSTAKE
2014 DR. ANIL RAUT DR. VAIBHAV PUSTAKE
2015 DR. VIJAY TUTEJA DR. PRASHANT KUTE
2016 DR. PRAMOD KULKARNI DR. PRASHANT KUTE
2017 DR. RAJENDRA VAIDYA DR. SAGAR SONAWANE
2018 DR. LALIT RAWAL DR. SAGAR SONAWANE
2019 DR. ANJAY GHORPADE DR. SADACHAR UJALAMBKAR
2020 DR. JAYANT PANDHARIKAR DR. SADACHAR UJALAMBKAR
2021 DR. JAYANT PANDHARIKAR DR. SADACHAR UJALAMBKAR
2022 DR. HEMANT GANGOLIA DR. AMOL PAWAR
2023 DR. RAMAKANT PATIL DR AMOL PAWAR